Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примерен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
примерен           основна форма
примерен           м.р., ед.ч.
примерния           м.р., ед.ч., непълен член
примерният          м.р., ед.ч., пълен член
примерна           ж.р., ед.ч.
примерната          ж.р., ед.ч., членувано
примерно           ср.р., ед.ч.
примерното          ср.р., ед.ч., членувано
примерни           мн.ч.
примерните          мн.ч., членувано

примерен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примеря            основна форма
примеря            сег.вр., 1л., ед.ч.
примериш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примери            сег.вр., 3л., ед.ч.
примерим           сег.вр., 1л., мн.ч.
примерите           сег.вр., 2л., мн.ч.
примерят           сег.вр., 3л., мн.ч.
примерих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примери            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примери            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примерихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примерихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примериха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примерех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примереше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примереше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примерехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примерехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примереха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примери            повелително наклонение, ед.ч.
примерете           повелително наклонение, мн.ч.
примерил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примерилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примерилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примерила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примерилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примерило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примерилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примерили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
примерилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примерел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примерелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примерелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примерела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примерелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примерело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примерелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примерели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примерелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примерен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примерения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примереният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примерена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примерената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примерено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примереното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примерени           мин.страд.прич., мн.ч.
примерените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примерещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примерещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примерещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примереща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примерещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примерещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примерещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примерещи           сег.деят.прич., мн.ч.
примерещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примерейки          деепричастие