Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примервам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
примервам           основна форма
примервам           сег.вр., 1л., ед.ч.
примерваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примерва           сег.вр., 3л., ед.ч.
примерваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
примервате          сег.вр., 2л., мн.ч.
примерват           сег.вр., 3л., мн.ч.
примервах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примерва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примерва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примервахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примервахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примерваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примервах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примерваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примерваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примервахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примервахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примерваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примервай           повелително наклонение, ед.ч.
примервайте          повелително наклонение, мн.ч.
примервал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примервалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примервалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примервала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примервалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примервало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примервалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примервали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
примервалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примервал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примервалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примервалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примервала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примервалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примервало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примервалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примервали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примервалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примерван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примервания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примерваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примервана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примерваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примервано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примерваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примервани          мин.страд.прич., мн.ч.
примерваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примерващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примерващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примерващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примерваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примерващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примерващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примерващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примерващи          сег.деят.прич., мн.ч.
примерващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примервайки          деепричастие