Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
примазвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
примазвам           основна форма
примазвам           сег.вр., 1л., ед.ч.
примазваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
примазва           сег.вр., 3л., ед.ч.
примазваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
примазвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
примазват           сег.вр., 3л., мн.ч.
примазвах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
примазва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
примазва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
примазвахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
примазвахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
примазваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
примазвах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
примазваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
примазваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
примазвахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
примазвахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
примазваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
примазвай           повелително наклонение, ед.ч.
примазвайте          повелително наклонение, мн.ч.
примазвал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
примазвалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примазвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примазвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
примазвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примазвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
примазвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примазвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
примазвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
примазвал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
примазвалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примазвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примазвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
примазвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примазвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
примазвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примазвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
примазвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
примазван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
примазвания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примазваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примазвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
примазваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примазвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
примазваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примазвани          мин.страд.прич., мн.ч.
примазваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
примазващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
примазващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
примазващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
примазваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
примазващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
примазващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
примазващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
примазващи          сег.деят.прич., мн.ч.
примазващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
примазвайки          деепричастие