Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приложим - прилагателно име, м.р., ед.ч.
приложим           основна форма
приложим           м.р., ед.ч.
приложимия          м.р., ед.ч., непълен член
приложимият          м.р., ед.ч., пълен член
приложима           ж.р., ед.ч.
приложимата          ж.р., ед.ч., членувано
приложимо           ср.р., ед.ч.
приложимото          ср.р., ед.ч., членувано
приложими           мн.ч.
приложимите          мн.ч., членувано

приложим - глагол, сег.вр., 1л., мн.ч.
приложа            основна форма
приложа            сег.вр., 1л., ед.ч.
приложиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
приложи            сег.вр., 3л., ед.ч.
приложим           сег.вр., 1л., мн.ч.
приложите           сег.вр., 2л., мн.ч.
приложат           сег.вр., 3л., мн.ч.
приложих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приложи            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приложи            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приложихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приложихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приложиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приложех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приложеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приложеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приложехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приложехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приложеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приложи            повелително наклонение, ед.ч.
приложете           повелително наклонение, мн.ч.
приложил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приложилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приложилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приложила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приложилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приложило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приложилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приложили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
приложилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приложел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приложелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приложелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приложела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приложелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приложело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приложелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приложели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приложелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приложен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приложения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приложеният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приложена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приложената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приложено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приложеното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приложени           мин.страд.прич., мн.ч.
приложените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приложещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приложещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приложещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приложеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приложещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приложещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приложещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приложещи           сег.деят.прич., мн.ч.
приложещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приложейки          деепричастие