Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прилично - прилагателно име, ср.р., ед.ч.
приличен           основна форма
приличен           м.р., ед.ч.
приличния           м.р., ед.ч., непълен член
приличният          м.р., ед.ч., пълен член
прилична           ж.р., ед.ч.
приличната          ж.р., ед.ч., членувано
прилично           ср.р., ед.ч.
приличното          ср.р., ед.ч., членувано
прилични           мн.ч.
приличните          мн.ч., членувано

прилично - наречие, основна форма
прилично           основна форма