Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прилея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прилея            основна форма
прилея            сег.вр., 1л., ед.ч.
прилееш            сег.вр., 2л., ед.ч.
прилее            сег.вр., 3л., ед.ч.
прилеем            сег.вр., 1л., мн.ч.
прилеете           сег.вр., 2л., мн.ч.
прилеят            сег.вр., 3л., мн.ч.
прилях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приля             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приля             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приляхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приляхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приляха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прилеех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прилееше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прилееше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прилеехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прилеехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прилееха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прилей            повелително наклонение, ед.ч.
прилейте           повелително наклонение, мн.ч.
прилял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прилелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилелият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приляла            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прилялата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приляло            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прилялото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилели            мин.деят.св.прич., мн.ч.
прилелите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прилеел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прилеелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилеелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилеела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прилеелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилеело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прилеелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилеели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прилеелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прилят            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прилятия           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилятият           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилята            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прилятата           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилято            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прилятото           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилети            мин.страд.прич., мн.ч.
прилетите           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прилеещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прилеещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилеещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилееща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прилеещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилеещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прилеещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилеещи           сег.деят.прич., мн.ч.
прилеещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прилеейки           деепричастие