Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прилепям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прилепям           основна форма
прилепям           сег.вр., 1л., ед.ч.
прилепяш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прилепя            сег.вр., 3л., ед.ч.
прилепяме           сег.вр., 1л., мн.ч.
прилепяте           сег.вр., 2л., мн.ч.
прилепят           сег.вр., 3л., мн.ч.
прилепях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прилепя            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прилепя            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прилепяхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прилепяхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прилепяха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прилепях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прилепяше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прилепяше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прилепяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прилепяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прилепяха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прилепяй           повелително наклонение, ед.ч.
прилепяйте          повелително наклонение, мн.ч.
прилепял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прилепялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилепялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилепяла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прилепялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилепяло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прилепялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилепяли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
прилепялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прилепял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прилепялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилепялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилепяла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прилепялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилепяло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прилепялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилепяли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прилепялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прилепян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прилепяния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилепяният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилепяна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прилепяната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилепяно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прилепяното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилепяни           мин.страд.прич., мн.ч.
прилепяните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прилепящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прилепящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилепящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилепяща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прилепящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилепящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прилепящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилепящи           сег.деят.прич., мн.ч.
прилепящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прилепяйки          деепричастие