Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прилепчиво - прилагателно име, ср.р., ед.ч.
прилепчив           основна форма
прилепчив           м.р., ед.ч.
прилепчивия          м.р., ед.ч., непълен член
прилепчивият         м.р., ед.ч., пълен член
прилепчива          ж.р., ед.ч.
прилепчивата         ж.р., ед.ч., членувано
прилепчиво          ср.р., ед.ч.
прилепчивото         ср.р., ед.ч., членувано
прилепчиви          мн.ч.
прилепчивите         мн.ч., членувано

прилепчиво - наречие, основна форма
прилепчиво          основна форма