Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прилаская - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прилаская           основна форма
прилаская           сег.вр., 1л., ед.ч.
приласкаеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
приласкае           сег.вр., 3л., ед.ч.
приласкаем          сег.вр., 1л., мн.ч.
приласкаете          сег.вр., 2л., мн.ч.
приласкаят          сег.вр., 3л., мн.ч.
приласках           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приласка           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приласка           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приласкахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приласкахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приласкаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приласкаех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приласкаеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приласкаеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приласкаехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приласкаехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приласкаеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приласкай           повелително наклонение, ед.ч.
приласкайте          повелително наклонение, мн.ч.
приласкал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приласкалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приласкалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приласкала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приласкалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приласкало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приласкалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приласкали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
приласкалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приласкаел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приласкаелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приласкаелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приласкаела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приласкаелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приласкаело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приласкаелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приласкаели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приласкаелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приласкан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приласкания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приласканият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приласкана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приласканата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приласкано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приласканото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приласкани          мин.страд.прич., мн.ч.
приласканите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приласкаещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приласкаещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приласкаещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приласкаеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приласкаещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приласкаещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приласкаещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приласкаещи          сег.деят.прич., мн.ч.
приласкаещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приласкаейки         деепричастие