Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прилагам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прилагам           основна форма
прилагам           сег.вр., 1л., ед.ч.
прилагаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прилага            сег.вр., 3л., ед.ч.
прилагаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
прилагате           сег.вр., 2л., мн.ч.
прилагат           сег.вр., 3л., мн.ч.
прилагах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прилага            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прилага            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прилагахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прилагахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прилагаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прилагах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прилагаше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прилагаше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прилагахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прилагахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прилагаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прилагай           повелително наклонение, ед.ч.
прилагайте          повелително наклонение, мн.ч.
прилагал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прилагалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилагалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилагала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прилагалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилагало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прилагалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилагали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
прилагалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прилагал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прилагалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилагалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилагала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прилагалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилагало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прилагалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилагали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прилагалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прилаган           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прилагания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилаганият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилагана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прилаганата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилагано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прилаганото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилагани           мин.страд.прич., мн.ч.
прилаганите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прилагащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прилагащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прилагащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прилагаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прилагащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прилагащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прилагащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прилагащи           сег.деят.прич., мн.ч.
прилагащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прилагайки          деепричастие