Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прикътам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прикътам           основна форма
прикътам           сег.вр., 1л., ед.ч.
прикъташ           сег.вр., 2л., ед.ч.
прикъта            сег.вр., 3л., ед.ч.
прикътаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
прикътате           сег.вр., 2л., мн.ч.
прикътат           сег.вр., 3л., мн.ч.
прикътах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прикъта            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прикъта            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прикътахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прикътахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прикътаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прикътах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прикъташе           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прикъташе           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прикътахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прикътахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прикътаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прикътай           повелително наклонение, ед.ч.
прикътайте          повелително наклонение, мн.ч.
прикътал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прикъталия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикъталият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикътала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прикъталата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикътало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прикъталото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикътали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
прикъталите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прикътал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прикъталия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикъталият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикътала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прикъталата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикътало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прикъталото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикътали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прикъталите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прикътан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прикътания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикътаният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикътана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прикътаната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикътано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прикътаното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикътани           мин.страд.прич., мн.ч.
прикътаните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прикътащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прикътащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикътащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикътаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прикътащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикътащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прикътащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикътащи           сег.деят.прич., мн.ч.
прикътащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прикътайки          деепричастие