Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прикоткам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прикоткам           основна форма
прикоткам           сег.вр., 1л., ед.ч.
прикоткаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прикотка           сег.вр., 3л., ед.ч.
прикоткаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
прикоткате          сег.вр., 2л., мн.ч.
прикоткат           сег.вр., 3л., мн.ч.
прикотках           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прикотка           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прикотка           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прикоткахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прикоткахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прикоткаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прикотках           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прикоткаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прикоткаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прикоткахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прикоткахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прикоткаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прикоткай           повелително наклонение, ед.ч.
прикоткайте          повелително наклонение, мн.ч.
прикоткал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прикоткалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикоткалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикоткала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прикоткалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикоткало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прикоткалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикоткали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прикоткалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прикоткал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прикоткалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикоткалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикоткала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прикоткалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикоткало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прикоткалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикоткали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прикоткалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прикоткан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прикоткания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикотканият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикоткана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прикотканата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикоткано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прикотканото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикоткани          мин.страд.прич., мн.ч.
прикотканите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прикоткащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прикоткащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикоткащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикоткаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прикоткащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикоткащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прикоткащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикоткащи          сег.деят.прич., мн.ч.
прикоткащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прикоткайки          деепричастие