Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приклаждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приклаждам          основна форма
приклаждам          сег.вр., 1л., ед.ч.
приклаждаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
приклажда           сег.вр., 3л., ед.ч.
приклаждаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
приклаждате          сег.вр., 2л., мн.ч.
приклаждат          сег.вр., 3л., мн.ч.
приклаждах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приклажда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приклажда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приклаждахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приклаждахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приклаждаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приклаждах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приклаждаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приклаждаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приклаждахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приклаждахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приклаждаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приклаждай          повелително наклонение, ед.ч.
приклаждайте         повелително наклонение, мн.ч.
приклаждал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приклаждалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приклаждалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приклаждала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приклаждалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приклаждало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приклаждалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приклаждали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
приклаждалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приклаждал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приклаждалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приклаждалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приклаждала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приклаждалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приклаждало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приклаждалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приклаждали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приклаждалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приклаждан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приклаждания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приклажданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приклаждана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приклажданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приклаждано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приклажданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приклаждани          мин.страд.прич., мн.ч.
приклажданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приклаждащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приклаждащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приклаждащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приклаждаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приклаждащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приклаждащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приклаждащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приклаждащи          сег.деят.прич., мн.ч.
приклаждащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приклаждайки         деепричастие