Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прикарам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прикарам           основна форма
прикарам           сег.вр., 1л., ед.ч.
прикараш           сег.вр., 2л., ед.ч.
прикара            сег.вр., 3л., ед.ч.
прикараме           сег.вр., 1л., мн.ч.
прикарате           сег.вр., 2л., мн.ч.
прикарат           сег.вр., 3л., мн.ч.
прикарах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прикара            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прикара            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прикарахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прикарахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прикараха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прикарах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прикараше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прикараше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прикарахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прикарахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прикараха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прикарай           повелително наклонение, ед.ч.
прикарайте          повелително наклонение, мн.ч.
прикарал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прикаралия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикаралият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикарала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прикаралата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикарало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прикаралото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикарали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
прикаралите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прикарал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прикаралия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикаралият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикарала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прикаралата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикарало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прикаралото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикарали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прикаралите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прикаран           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прикарания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикараният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикарана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прикараната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикарано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прикараното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикарани           мин.страд.прич., мн.ч.
прикараните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прикаращ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прикаращия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прикаращият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прикараща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прикаращата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прикаращо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прикаращото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прикаращи           сег.деят.прич., мн.ч.
прикаращите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прикарайки          деепричастие