Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приканвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приканвам           основна форма
приканвам           сег.вр., 1л., ед.ч.
приканваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
приканва           сег.вр., 3л., ед.ч.
приканваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
приканвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
приканват           сег.вр., 3л., мн.ч.
приканвах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приканва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приканва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приканвахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приканвахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приканваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приканвах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приканваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приканваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приканвахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приканвахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приканваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приканвай           повелително наклонение, ед.ч.
приканвайте          повелително наклонение, мн.ч.
приканвал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приканвалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приканвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приканвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приканвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приканвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приканвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приканвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
приканвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приканвал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приканвалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приканвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приканвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приканвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приканвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приканвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приканвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приканвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приканван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приканвания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приканваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приканвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приканваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приканвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приканваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приканвани          мин.страд.прич., мн.ч.
приканваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приканващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приканващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приканващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приканваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приканващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приканващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приканващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приканващи          сег.деят.прич., мн.ч.
приканващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приканвайки          деепричастие