Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приисквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приисквам           основна форма
приисквам           сег.вр., 1л., ед.ч.
приискваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
приисква           сег.вр., 3л., ед.ч.
приискваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
приисквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
приискват           сег.вр., 3л., мн.ч.
приисквах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приисква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приисква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приисквахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приисквахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приискваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приисквах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приискваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приискваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приисквахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приисквахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приискваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приисквай           повелително наклонение, ед.ч.
приисквайте          повелително наклонение, мн.ч.
приисквал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приисквалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приисквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приисквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приисквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приисквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приисквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приисквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
приисквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приисквал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приисквалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приисквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приисквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приисквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приисквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приисквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приисквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приисквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приискван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приисквания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приискваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приисквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приискваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приисквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приискваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приисквани          мин.страд.прич., мн.ч.
приискваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приискващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приискващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приискващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приискваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приискващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приискващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приискващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приискващи          сег.деят.прич., мн.ч.
приискващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приисквайки          деепричастие