Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
призовавам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
призовавам          основна форма
призовавам          сег.вр., 1л., ед.ч.
призоваваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
призовава           сег.вр., 3л., ед.ч.
призоваваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
призовавате          сег.вр., 2л., мн.ч.
призовават          сег.вр., 3л., мн.ч.
призовавах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
призовава           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
призовава           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
призовавахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
призовавахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
призоваваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
призовавах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
призоваваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
призоваваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
призовавахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
призовавахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
призоваваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
призовавай          повелително наклонение, ед.ч.
призовавайте         повелително наклонение, мн.ч.
призовавал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
призовавалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
призовавалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
призовавала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
призовавалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
призовавало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
призовавалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
призовавали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
призовавалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
призовавал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
призовавалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
призовавалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
призовавала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
призовавалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
призовавало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
призовавалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
призовавали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
призовавалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
призоваван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
призовавания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
призоваваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
призовавана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
призоваваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
призовавано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
призоваваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
призовавани          мин.страд.прич., мн.ч.
призоваваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
призоваващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
призоваващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
призоваващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
призоваваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
призоваващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
призоваващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
призоваващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
призоваващи          сег.деят.прич., мн.ч.
призоваващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
призовавайки         деепричастие