Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
призная - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
призная            основна форма
призная            сег.вр., 1л., ед.ч.
признаеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
признае            сег.вр., 3л., ед.ч.
признаем           сег.вр., 1л., мн.ч.
признаете           сег.вр., 2л., мн.ч.
признаят           сег.вр., 3л., мн.ч.
признах            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
призна            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
призна            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
признахме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
признахте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
признаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
признаех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
признаеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
признаеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
признаехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
признаехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
признаеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
признай            повелително наклонение, ед.ч.
признайте           повелително наклонение, мн.ч.
признал            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
призналия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
призналият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
признала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
призналата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
признало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
призналото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
признали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
призналите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
признаел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
признаелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
признаелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
признаела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
признаелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
признаело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
признаелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
признаели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
признаелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
признан            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
признания           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
признаният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
признана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
признаната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
признано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
признаното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
признани           мин.страд.прич., мн.ч.
признаните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
признаещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
признаещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
признаещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
признаеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
признаещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
признаещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
признаещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
признаещи           сег.деят.прич., мн.ч.
признаещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
признаейки          деепричастие