Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
придружа - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
придружа           основна форма
придружа           сег.вр., 1л., ед.ч.
придружиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
придружи           сег.вр., 3л., ед.ч.
придружим           сег.вр., 1л., мн.ч.
придружите          сег.вр., 2л., мн.ч.
придружат           сег.вр., 3л., мн.ч.
придружих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
придружи           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
придружи           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
придружихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
придружихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
придружиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
придружех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
придружеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
придружеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
придружехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
придружехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
придружеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
придружи           повелително наклонение, ед.ч.
придружете          повелително наклонение, мн.ч.
придружил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
придружилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придружилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придружила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
придружилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придружило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
придружилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придружили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
придружилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
придружел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
придружелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придружелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придружела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
придружелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придружело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
придружелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придружели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
придружелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
придружен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
придружения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придруженият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придружена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
придружената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придружено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
придруженото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придружени          мин.страд.прич., мн.ч.
придружените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
придружещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
придружещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придружещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придружеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
придружещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придружещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
придружещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придружещи          сег.деят.прич., мн.ч.
придружещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
придружейки          деепричастие