Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
придойда - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
придойда           основна форма
придойда           сег.вр., 1л., ед.ч.
придойдеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
придойде           сег.вр., 3л., ед.ч.
придойдем           сег.вр., 1л., мн.ч.
придойдете          сег.вр., 2л., мн.ч.
придойдат           сег.вр., 3л., мн.ч.
придойдох           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
придойде           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
придойде           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
придойдохме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
придойдохте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
придойдоха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
придойдех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
придойдеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
придойдеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
придойдехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
придойдехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
придойдеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
придойди           повелително наклонение, ед.ч.
придойдете          повелително наклонение, мн.ч.
придошъл           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
придошлия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придошлият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придошла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
придошлата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придошло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
придошлото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придошли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
придошлите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
придойдел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
придойделия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придойделият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придойдела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
придойделата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придойдело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
придойделото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придойдели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
придойделите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч.
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие