Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
придобия - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
придобия           основна форма
придобия           сег.вр., 1л., ед.ч.
придобиеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
придобие           сег.вр., 3л., ед.ч.
придобием           сег.вр., 1л., мн.ч.
придобиете          сег.вр., 2л., мн.ч.
придобият           сег.вр., 3л., мн.ч.
придобих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
придоби            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
придоби            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
придобихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
придобихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
придобиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
придобиех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
придобиеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
придобиеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
придобиехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
придобиехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
придобиеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
придобий           повелително наклонение, ед.ч.
придобийте          повелително наклонение, мн.ч.
придобил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
придобилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придобилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придобила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
придобилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придобило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
придобилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придобили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
придобилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
придобиел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
придобиелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придобиелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придобиела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
придобиелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придобиело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
придобиелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придобиели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
придобиелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
придобит           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
придобития          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придобитият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придобита           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
придобитата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придобито           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
придобитото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придобити           мин.страд.прич., мн.ч.
придобитите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
придобиещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
придобиещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
придобиещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
придобиеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
придобиещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
придобиещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
придобиещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
придобиещи          сег.деят.прич., мн.ч.
придобиещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
придобиейки          деепричастие