Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пригрея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пригрея            основна форма
пригрея            сег.вр., 1л., ед.ч.
пригрееш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пригрее            сег.вр., 3л., ед.ч.
пригреем           сег.вр., 1л., мн.ч.
пригреете           сег.вр., 2л., мн.ч.
пригреят           сег.вр., 3л., мн.ч.
пригрях            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пригря            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пригря            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пригряхме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пригряхте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пригряха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пригреех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пригрееше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пригрееше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пригреехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пригреехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пригрееха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пригрей            повелително наклонение, ед.ч.
пригрейте           повелително наклонение, мн.ч.
пригрял            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пригрелия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригрелият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригряла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пригрялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригряло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пригрялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригрели           мин.деят.св.прич., мн.ч.
пригрелите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пригреел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пригреелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригреелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригреела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пригреелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригреело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пригреелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригреели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пригреелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пригрян            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пригряния           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригряният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригряна           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пригряната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригряно           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пригряното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригрени           мин.страд.прич., мн.ч.
пригрените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пригреещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пригреещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригреещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригрееща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пригреещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригреещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пригреещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригреещи           сег.деят.прич., мн.ч.
пригреещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пригреейки          деепричастие