Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пригодя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пригодя            основна форма
пригодя            сег.вр., 1л., ед.ч.
пригодиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пригоди            сег.вр., 3л., ед.ч.
пригодим           сег.вр., 1л., мн.ч.
пригодите           сег.вр., 2л., мн.ч.
пригодят           сег.вр., 3л., мн.ч.
пригодих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пригоди            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пригоди            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пригодихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пригодихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пригодиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пригодях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пригодеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пригодеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пригодяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пригодяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пригодяха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пригоди            повелително наклонение, ед.ч.
пригодете           повелително наклонение, мн.ч.
пригодил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пригодилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригодилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригодила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пригодилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригодило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пригодилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригодили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
пригодилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пригодял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пригодялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригодялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригодяла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пригодялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригодяло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пригодялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригодели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пригоделите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пригоден           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пригодения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригоденият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригодена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пригодената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригодено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пригоденото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригодени           мин.страд.прич., мн.ч.
пригодените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пригодящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пригодящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригодящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригодяща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пригодящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригодящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пригодящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригодящи           сег.деят.прич., мн.ч.
пригодящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пригодейки          деепричастие