Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приглуша - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приглуша           основна форма
приглуша           сег.вр., 1л., ед.ч.
приглушиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
приглуши           сег.вр., 3л., ед.ч.
приглушим           сег.вр., 1л., мн.ч.
приглушите          сег.вр., 2л., мн.ч.
приглушат           сег.вр., 3л., мн.ч.
приглуших           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приглуши           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приглуши           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приглушихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приглушихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приглушиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приглушех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приглушеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приглушеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приглушехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приглушехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приглушеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приглуши           повелително наклонение, ед.ч.
приглушете          повелително наклонение, мн.ч.
приглушил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приглушилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приглушилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приглушила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приглушилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приглушило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приглушилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приглушили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
приглушилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приглушел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приглушелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приглушелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приглушела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приглушелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приглушело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приглушелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приглушели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приглушелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приглушен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приглушения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приглушеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приглушена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приглушената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приглушено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приглушеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приглушени          мин.страд.прич., мн.ч.
приглушените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приглушещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приглушещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приглушещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приглушеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приглушещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приглушещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приглушещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приглушещи          сег.деят.прич., мн.ч.
приглушещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приглушейки          деепричастие