Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приглася - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приглася           основна форма
приглася           сег.вр., 1л., ед.ч.
пригласиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пригласи           сег.вр., 3л., ед.ч.
пригласим           сег.вр., 1л., мн.ч.
пригласите          сег.вр., 2л., мн.ч.
пригласят           сег.вр., 3л., мн.ч.
пригласих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пригласи           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пригласи           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пригласихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пригласихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пригласиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пригласях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пригласеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пригласеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пригласяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пригласяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пригласяха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пригласи           повелително наклонение, ед.ч.
пригласете          повелително наклонение, мн.ч.
пригласил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пригласилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригласилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригласила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пригласилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригласило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пригласилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригласили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пригласилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пригласял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пригласялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригласялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригласяла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пригласялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригласяло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пригласялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригласели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пригласелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пригласен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пригласения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригласеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригласена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пригласената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригласено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пригласеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригласени          мин.страд.прич., мн.ч.
пригласените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пригласящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пригласящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригласящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригласяща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пригласящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригласящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пригласящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригласящи          сег.деят.прич., мн.ч.
пригласящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пригласейки          деепричастие

приглася - глагол, сег.вр., 3л., ед.ч.
приглася - глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приглася - глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пригласям           основна форма
пригласям           сег.вр., 1л., ед.ч.
пригласяш           сег.вр., 2л., ед.ч.
приглася           сег.вр., 3л., ед.ч.
пригласяме          сег.вр., 1л., мн.ч.
пригласяте          сег.вр., 2л., мн.ч.
пригласят           сег.вр., 3л., мн.ч.
пригласях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приглася           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приглася           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пригласяхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пригласяхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пригласяха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пригласях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пригласяше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пригласяше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пригласяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пригласяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пригласяха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пригласяй           повелително наклонение, ед.ч.
пригласяйте          повелително наклонение, мн.ч.
пригласял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пригласялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригласялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригласяла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пригласялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригласяло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пригласялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригласяли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пригласялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пригласял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пригласялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригласялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригласяла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пригласялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригласяло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пригласялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригласяли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пригласялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пригласян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пригласяния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригласяният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригласяна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пригласяната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригласяно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пригласяното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригласяни          мин.страд.прич., мн.ч.
пригласяните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пригласящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пригласящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригласящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригласяща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пригласящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригласящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пригласящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригласящи          сег.деят.прич., мн.ч.
пригласящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пригласяйки          деепричастие