Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приглаждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приглаждам          основна форма
приглаждам          сег.вр., 1л., ед.ч.
приглаждаш          сег.вр., 2л., ед.ч.
приглажда           сег.вр., 3л., ед.ч.
приглаждаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
приглаждате          сег.вр., 2л., мн.ч.
приглаждат          сег.вр., 3л., мн.ч.
приглаждах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приглажда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приглажда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приглаждахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приглаждахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приглаждаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приглаждах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приглаждаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приглаждаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приглаждахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приглаждахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приглаждаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приглаждай          повелително наклонение, ед.ч.
приглаждайте         повелително наклонение, мн.ч.
приглаждал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приглаждалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приглаждалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приглаждала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приглаждалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приглаждало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приглаждалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приглаждали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
приглаждалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приглаждал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приглаждалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приглаждалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приглаждала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приглаждалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приглаждало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приглаждалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приглаждали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приглаждалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приглаждан          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приглаждания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приглажданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приглаждана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приглажданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приглаждано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приглажданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приглаждани          мин.страд.прич., мн.ч.
приглажданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приглаждащ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приглаждащия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приглаждащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приглаждаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приглаждащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приглаждащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приглаждащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приглаждащи          сег.деят.прич., мн.ч.
приглаждащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приглаждайки         деепричастие