Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пригладен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
пригладен           основна форма
пригладен           м.р., ед.ч.
пригладения          м.р., ед.ч., непълен член
пригладеният         м.р., ед.ч., пълен член
пригладена          ж.р., ед.ч.
пригладената         ж.р., ед.ч., членувано
пригладено          ср.р., ед.ч.
пригладеното         ср.р., ед.ч., членувано
пригладени          мн.ч.
пригладените         мн.ч., членувано

пригладен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пригладя           основна форма
пригладя           сег.вр., 1л., ед.ч.
пригладиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
приглади           сег.вр., 3л., ед.ч.
пригладим           сег.вр., 1л., мн.ч.
пригладите          сег.вр., 2л., мн.ч.
пригладят           сег.вр., 3л., мн.ч.
пригладих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приглади           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приглади           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пригладихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пригладихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пригладиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пригладех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пригладеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пригладеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пригладехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пригладехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пригладеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приглади           повелително наклонение, ед.ч.
пригладете          повелително наклонение, мн.ч.
пригладил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пригладилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригладилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригладила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пригладилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригладило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пригладилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригладили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пригладилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пригладел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пригладелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригладелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригладела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пригладелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригладело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пригладелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригладели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пригладелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пригладен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пригладения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригладеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригладена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пригладената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригладено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пригладеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригладени          мин.страд.прич., мн.ч.
пригладените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пригладещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пригладещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пригладещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пригладеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пригладещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пригладещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пригладещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пригладещи          сег.деят.прич., мн.ч.
пригладещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пригладейки          деепричастие