Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
привърша - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
привърша           основна форма
привърша           сег.вр., 1л., ед.ч.
привършиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
привърши           сег.вр., 3л., ед.ч.
привършим           сег.вр., 1л., мн.ч.
привършите          сег.вр., 2л., мн.ч.
привършат           сег.вр., 3л., мн.ч.
привърших           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
привърши           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
привърши           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
привършихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
привършихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
привършиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
привършех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
привършеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
привършеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
привършехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
привършехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
привършеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
привърши           повелително наклонение, ед.ч.
привършете          повелително наклонение, мн.ч.
привършил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
привършилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
привършилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
привършила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
привършилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
привършило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
привършилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
привършили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
привършилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
привършел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
привършелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
привършелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
привършела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
привършелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
привършело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
привършелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
привършели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
привършелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
привършен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
привършения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
привършеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
привършена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
привършената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
привършено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
привършеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
привършени          мин.страд.прич., мн.ч.
привършените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
привършещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
привършещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
привършещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
привършеща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
привършещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
привършещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
привършещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
привършещи          сег.деят.прич., мн.ч.
привършещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
привършейки          деепричастие