Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
привържа - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
привържа           основна форма
привържа           сег.вр., 1л., ед.ч.
привържеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
привърже           сег.вр., 3л., ед.ч.
привържем           сег.вр., 1л., мн.ч.
привържете          сег.вр., 2л., мн.ч.
привържат           сег.вр., 3л., мн.ч.
привързах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
привърза           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
привърза           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
привързахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
привързахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
привързаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
привържех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
привържеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
привържеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
привържехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
привържехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
привържеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
привържи           повелително наклонение, ед.ч.
привържете          повелително наклонение, мн.ч.
привързал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
привързалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
привързалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
привързала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
привързалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
привързало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
привързалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
привързали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
привързалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
привържел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
привържелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
привържелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
привържела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
привържелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
привържело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
привържелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
привържели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
привържелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
привързан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
привързания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
привързаният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
привързана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
привързаната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
привързано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
привързаното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
привързани          мин.страд.прич., мн.ч.
привързаните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие