Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
приводнявам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
приводнявам          основна форма
приводнявам          сег.вр., 1л., ед.ч.
приводняваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
приводнява          сег.вр., 3л., ед.ч.
приводняваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
приводнявате         сег.вр., 2л., мн.ч.
приводняват          сег.вр., 3л., мн.ч.
приводнявах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
приводнява          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
приводнява          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
приводнявахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
приводнявахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
приводняваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
приводнявах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
приводняваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
приводняваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
приводнявахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
приводнявахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
приводняваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
приводнявай          повелително наклонение, ед.ч.
приводнявайте         повелително наклонение, мн.ч.
приводнявал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приводнявалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приводнявалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приводнявала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приводнявалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приводнявало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приводнявалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приводнявали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
приводнявалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
приводнявал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
приводнявалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приводнявалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приводнявала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
приводнявалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приводнявало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
приводнявалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приводнявали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
приводнявалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
приводняван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
приводнявания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приводняваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приводнявана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
приводняваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приводнявано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
приводняваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приводнявани         мин.страд.прич., мн.ч.
приводняваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
приводняващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
приводняващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приводняващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
приводняваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
приводняващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приводняващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
приводняващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приводняващи         сег.деят.прич., мн.ч.
приводняващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
приводнявайки         деепричастие