Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прибода - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прибода                       основна форма
прибода                       сег.вр., 1л., ед.ч.
прибодеш                      сег.вр., 2л., ед.ч.
прибоде                       сег.вр., 3л., ед.ч.
прибодем                      сег.вр., 1л., мн.ч.
прибодете                     сег.вр., 2л., мн.ч.
прибодат                      сег.вр., 3л., мн.ч.
прибодох                      мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прибоде                       мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прибоде                       мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прибодохме                    мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прибодохте                    мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прибодоха                     мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прибодях                      мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прибодеше                     мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прибодеше                     мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прибодяхме                    мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прибодяхте                    мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прибодяха                     мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прибоди                       повелително наклонение, ед.ч.
прибодете                     повелително наклонение, мн.ч.
прибол                        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
приболия                      мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
приболият                     мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прибола                       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
приболата                     мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
приболо                       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
приболото                     мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
приболи                       мин.деят.св.прич., мн.ч.
приболите                     мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прибодял                      мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прибодялия                    мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прибодялият                   мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прибодяла                     мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прибодялата                   мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прибодяло                     мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прибодялото                   мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прибодели                     мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прибоделите                   мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прибоден                      мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прибодения                    мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прибоденият                   мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прибодена                     мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прибодената                   мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прибодено                     мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прибоденото                   мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прибодени                     мин.страд.прич., мн.ч.
прибодените                   мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прибодящ                      сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прибодящия                    сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прибодящият                   сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прибодяща                     сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прибодящата                   сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прибодящо                     сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прибодящото                   сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прибодящи                     сег.деят.прич., мн.ч.
прибодящите                   сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прибодейки                    деепричастие