Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преям             основна форма
преям             сег.вр., 1л., ед.ч.
преядеш            сег.вр., 2л., ед.ч.
преяде            сег.вр., 3л., ед.ч.
преядем            сег.вр., 1л., мн.ч.
преядете           сег.вр., 2л., мн.ч.
преядат            сег.вр., 3л., мн.ч.
преядох            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преяде            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преяде            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преядохме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преядохте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преядоха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преядях            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преядеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преядеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преядяхме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преядяхте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преядяха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преяж             повелително наклонение, ед.ч.
преяжте            повелително наклонение, мн.ч.
преял             мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преялия            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преялият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преяла            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преялата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преяло            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преялото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преяли            мин.деят.св.прич., мн.ч.
преялите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преядял            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преядялия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преядялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преядяла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преядялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преядяло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преядялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преядели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преяделите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преяден            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преядения           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преяденият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преядена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преядената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преядено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преяденото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преядени           мин.страд.прич., мн.ч.
преядените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преядещ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преядещия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преядещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преядеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преядещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преядещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преядещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преядещи           сег.деят.прич., мн.ч.
преядещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преядейки           деепричастие