Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прещраквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прещраквам          основна форма
прещраквам          сег.вр., 1л., ед.ч.
прещракваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
прещраква           сег.вр., 3л., ед.ч.
прещракваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
прещраквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
прещракват          сег.вр., 3л., мн.ч.
прещраквах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прещраква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прещраква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прещраквахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прещраквахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прещракваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прещраквах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прещракваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прещракваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прещраквахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прещраквахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прещракваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прещраквай          повелително наклонение, ед.ч.
прещраквайте         повелително наклонение, мн.ч.
прещраквал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прещраквалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прещраквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прещраквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прещраквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прещраквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прещраквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прещраквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
прещраквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прещраквал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прещраквалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прещраквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прещраквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прещраквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прещраквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прещраквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прещраквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прещраквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прещракван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прещраквания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прещракваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прещраквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прещракваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прещраквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прещракваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прещраквани          мин.страд.прич., мн.ч.
прещракваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прещракващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прещракващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прещракващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прещракваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прещракващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прещракващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прещракващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прещракващи          сег.деят.прич., мн.ч.
прещракващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прещраквайки         деепричастие