Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
пречуквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
пречуквам           основна форма
пречуквам           сег.вр., 1л., ед.ч.
пречукваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
пречуква           сег.вр., 3л., ед.ч.
пречукваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
пречуквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
пречукват           сег.вр., 3л., мн.ч.
пречуквах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
пречуква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
пречуква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
пречуквахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
пречуквахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
пречукваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
пречуквах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
пречукваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
пречукваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
пречуквахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
пречуквахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
пречукваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
пречуквай           повелително наклонение, ед.ч.
пречуквайте          повелително наклонение, мн.ч.
пречуквал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
пречуквалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пречуквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пречуквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
пречуквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пречуквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
пречуквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пречуквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
пречуквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
пречуквал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
пречуквалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пречуквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пречуквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
пречуквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пречуквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
пречуквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пречуквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
пречуквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
пречукван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
пречуквания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пречукваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пречуквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
пречукваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пречуквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
пречукваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пречуквани          мин.страд.прич., мн.ч.
пречукваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
пречукващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
пречукващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
пречукващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
пречукваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
пречукващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
пречукващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
пречукващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
пречукващи          сег.деят.прич., мн.ч.
пречукващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
пречуквайки          деепричастие