Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преценявам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преценявам          основна форма
преценявам          сег.вр., 1л., ед.ч.
преценяваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
преценява           сег.вр., 3л., ед.ч.
преценяваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
преценявате          сег.вр., 2л., мн.ч.
преценяват          сег.вр., 3л., мн.ч.
преценявах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преценява           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преценява           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преценявахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преценявахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преценяваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преценявах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преценяваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преценяваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преценявахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преценявахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преценяваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преценявай          повелително наклонение, ед.ч.
преценявайте         повелително наклонение, мн.ч.
преценявал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преценявалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преценявалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преценявала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преценявалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преценявало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преценявалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преценявали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преценявалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преценявал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преценявалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преценявалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преценявала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преценявалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преценявало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преценявалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преценявали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преценявалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преценяван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преценявания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преценяваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преценявана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преценяваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преценявано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преценяваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преценявани          мин.страд.прич., мн.ч.
преценяваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преценяващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преценяващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преценяващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преценяваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преценяващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преценяващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преценяващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преценяващи          сег.деят.прич., мн.ч.
преценяващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преценявайки         деепричастие