Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
прехвърквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
прехвърквам          основна форма
прехвърквам          сег.вр., 1л., ед.ч.
прехвъркваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
прехвърква          сег.вр., 3л., ед.ч.
прехвъркваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
прехвърквате         сег.вр., 2л., мн.ч.
прехвъркват          сег.вр., 3л., мн.ч.
прехвърквах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
прехвърква          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
прехвърква          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
прехвърквахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
прехвърквахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
прехвъркваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
прехвърквах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
прехвъркваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
прехвъркваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
прехвърквахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
прехвърквахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
прехвъркваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
прехвърквай          повелително наклонение, ед.ч.
прехвърквайте         повелително наклонение, мн.ч.
прехвърквал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
прехвърквалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прехвърквалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прехвърквала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
прехвърквалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прехвърквало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
прехвърквалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прехвърквали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
прехвърквалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
прехвърквал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
прехвърквалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прехвърквалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прехвърквала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
прехвърквалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прехвърквало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
прехвърквалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прехвърквали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
прехвърквалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
прехвъркван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
прехвърквания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прехвъркваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прехвърквана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
прехвъркваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прехвърквано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
прехвъркваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прехвърквани         мин.страд.прич., мн.ч.
прехвъркваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
прехвъркващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
прехвъркващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
прехвъркващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
прехвъркваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
прехвъркващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
прехвъркващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
прехвъркващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
прехвъркващи         сег.деят.прич., мн.ч.
прехвъркващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
прехвърквайки         деепричастие