Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преуспея - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преуспея           основна форма
преуспея           сег.вр., 1л., ед.ч.
преуспееш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преуспее           сег.вр., 3л., ед.ч.
преуспеем           сег.вр., 1л., мн.ч.
преуспеете          сег.вр., 2л., мн.ч.
преуспеят           сег.вр., 3л., мн.ч.
преуспях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преуспя            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преуспя            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преуспяхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преуспяхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преуспяха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преуспеех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преуспееше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преуспееше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преуспеехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преуспеехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преуспееха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преуспей           повелително наклонение, ед.ч.
преуспейте          повелително наклонение, мн.ч.
преуспял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преуспелия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преуспелият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преуспяла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преуспялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преуспяло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преуспялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преуспели           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преуспелите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преуспеел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преуспеелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преуспеелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преуспеела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преуспеелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преуспеело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преуспеелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преуспеели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преуспеелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преуспят           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преуспятия          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преуспятият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преуспята           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преуспятата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преуспято           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преуспятото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преуспети           мин.страд.прич., мн.ч.
преуспетите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преуспеещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преуспеещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преуспеещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преуспееща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преуспеещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преуспеещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преуспеещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преуспеещи          сег.деят.прич., мн.ч.
преуспеещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преуспеейки          деепричастие