Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преуморен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
преуморен           основна форма
преуморен           м.р., ед.ч.
преуморения          м.р., ед.ч., непълен член
преумореният         м.р., ед.ч., пълен член
преуморена          ж.р., ед.ч.
преуморената         ж.р., ед.ч., членувано
преуморено          ср.р., ед.ч.
преумореното         ср.р., ед.ч., членувано
преуморени          мн.ч.
преуморените         мн.ч., членувано

преуморен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преуморя           основна форма
преуморя           сег.вр., 1л., ед.ч.
преумориш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преумори           сег.вр., 3л., ед.ч.
преуморим           сег.вр., 1л., мн.ч.
преуморите          сег.вр., 2л., мн.ч.
преуморят           сег.вр., 3л., мн.ч.
преуморих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преумори           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преумори           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преуморихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преуморихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преумориха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преуморях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преумореше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преумореше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преуморяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преуморяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преуморяха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преумори           повелително наклонение, ед.ч.
преуморете          повелително наклонение, мн.ч.
преуморил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преуморилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преуморилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преуморила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преуморилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преуморило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преуморилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преуморили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
преуморилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преуморял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преуморялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преуморялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преуморяла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преуморялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преуморяло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преуморялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преуморели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преуморелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преуморен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преуморения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преумореният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преуморена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преуморената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преуморено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преумореното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преуморени          мин.страд.прич., мн.ч.
преуморените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преуморящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преуморящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преуморящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преуморяща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преуморящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преуморящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преуморящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преуморящи          сег.деят.прич., мн.ч.
преуморящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преуморейки          деепричастие