Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
претърквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
претърквам          основна форма
претърквам          сег.вр., 1л., ед.ч.
претъркваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
претърква           сег.вр., 3л., ед.ч.
претъркваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
претърквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
претъркват          сег.вр., 3л., мн.ч.
претърквах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
претърква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
претърква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
претърквахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
претърквахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
претъркваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
претърквах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
претъркваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
претъркваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
претърквахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
претърквахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
претъркваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
претърквай          повелително наклонение, ед.ч.
претърквайте         повелително наклонение, мн.ч.
претърквал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
претърквалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претърквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претърквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
претърквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претърквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
претърквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претърквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
претърквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
претърквал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
претърквалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претърквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претърквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
претърквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претърквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
претърквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претърквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
претърквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
претъркван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
претърквания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претъркваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претърквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
претъркваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претърквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
претъркваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претърквани          мин.страд.прич., мн.ч.
претъркваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
претъркващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
претъркващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претъркващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претъркваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
претъркващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претъркващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
претъркващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претъркващи          сег.деят.прич., мн.ч.
претъркващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
претърквайки         деепричастие