Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
претъка - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
     глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
     глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
претъка            основна форма
претъка            сег.вр., 1л., ед.ч.
претъчеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
претъче            сег.вр., 3л., ед.ч.
претъчем           сег.вр., 1л., мн.ч.
претъчете           сег.вр., 2л., мн.ч.
претъкат           сег.вр., 3л., мн.ч.
претъках           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
претъка            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
претъка            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
претъкахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
претъкахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
претъкаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
претъчех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
претъчеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
претъчеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
претъчехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
претъчехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
претъчеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
претъчи            повелително наклонение, ед.ч.
претъчете           повелително наклонение, мн.ч.
претъкал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
претъкалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претъкалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претъкала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
претъкалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претъкало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
претъкалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претъкали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
претъкалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
претъчел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
претъчелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претъчелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претъчела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
претъчелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претъчело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
претъчелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претъчели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
претъчелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
претъкан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
претъкания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претъканият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претъкана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
претъканата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претъкано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
претъканото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претъкани           мин.страд.прич., мн.ч.
претъканите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
претъчещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
претъчещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претъчещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претъчеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
претъчещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претъчещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
претъчещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претъчещи           сег.деят.прич., мн.ч.
претъчещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
претъчейки          деепричастие