Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
претрупан - прилагателно име, м.р., ед.ч.
претрупан           основна форма
претрупан           м.р., ед.ч.
претрупания          м.р., ед.ч., непълен член
претрупаният         м.р., ед.ч., пълен член
претрупана          ж.р., ед.ч.
претрупаната         ж.р., ед.ч., членувано
претрупано          ср.р., ед.ч.
претрупаното         ср.р., ед.ч., членувано
претрупани          мн.ч.
претрупаните         мн.ч., членувано

претрупан - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
претрупам           основна форма
претрупам           сег.вр., 1л., ед.ч.
претрупаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
претрупа           сег.вр., 3л., ед.ч.
претрупаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
претрупате          сег.вр., 2л., мн.ч.
претрупат           сег.вр., 3л., мн.ч.
претрупах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
претрупа           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
претрупа           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
претрупахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
претрупахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
претрупаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
претрупах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
претрупаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
претрупаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
претрупахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
претрупахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
претрупаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
претрупай           повелително наклонение, ед.ч.
претрупайте          повелително наклонение, мн.ч.
претрупал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
претрупалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претрупалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претрупала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
претрупалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претрупало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
претрупалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претрупали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
претрупалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
претрупал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
претрупалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претрупалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претрупала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
претрупалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претрупало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
претрупалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претрупали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
претрупалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
претрупан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
претрупания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претрупаният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претрупана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
претрупаната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претрупано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
претрупаното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претрупани          мин.страд.прич., мн.ч.
претрупаните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
претрупащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
претрупащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претрупащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претрупаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
претрупащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претрупащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
претрупащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претрупащи          сег.деят.прич., мн.ч.
претрупащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
претрупайки          деепричастие