Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
преточа - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
преточа            основна форма
преточа            сег.вр., 1л., ед.ч.
преточиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
преточи            сег.вр., 3л., ед.ч.
преточим           сег.вр., 1л., мн.ч.
преточите           сег.вр., 2л., мн.ч.
преточат           сег.вр., 3л., мн.ч.
преточих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
преточи            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
преточи            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
преточихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
преточихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
преточиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
преточех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
преточеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
преточеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
преточехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
преточехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
преточеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
преточи            повелително наклонение, ед.ч.
преточете           повелително наклонение, мн.ч.
преточил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
преточилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преточилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преточила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
преточилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преточило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
преточилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преточили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
преточилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
преточел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
преточелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преточелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преточела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
преточелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преточело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
преточелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преточели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
преточелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
преточен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
преточения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преточеният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преточена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
преточената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преточено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
преточеното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преточени           мин.страд.прич., мн.ч.
преточените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
преточещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
преточещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
преточещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
преточеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
преточещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
преточещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
преточещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
преточещи           сег.деят.прич., мн.ч.
преточещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
преточейки          деепричастие