Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
претоплям - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
претоплям           основна форма
претоплям           сег.вр., 1л., ед.ч.
претопляш           сег.вр., 2л., ед.ч.
претопля           сег.вр., 3л., ед.ч.
претопляме          сег.вр., 1л., мн.ч.
претопляте          сег.вр., 2л., мн.ч.
претоплят           сег.вр., 3л., мн.ч.
претоплях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
претопля           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
претопля           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
претопляхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
претопляхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
претопляха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
претоплях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
претопляше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
претопляше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
претопляхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
претопляхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
претопляха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
претопляй           повелително наклонение, ед.ч.
претопляйте          повелително наклонение, мн.ч.
претоплял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
претоплялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претоплялият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претопляла          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
претоплялата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претопляло          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
претоплялото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претопляли          мин.деят.св.прич., мн.ч.
претоплялите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
претоплял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
претоплялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претоплялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претопляла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
претоплялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претопляло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
претоплялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претопляли          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
претоплялите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
претоплян           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
претопляния          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претопляният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претопляна          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
претопляната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претопляно          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
претопляното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претопляни          мин.страд.прич., мн.ч.
претопляните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
претоплящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
претоплящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претоплящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претопляща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
претоплящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претоплящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
претоплящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претоплящи          сег.деят.прич., мн.ч.
претоплящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
претопляйки          деепричастие