Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
претоварен - прилагателно име, м.р., ед.ч.
претоварен          основна форма
претоварен          м.р., ед.ч.
претоварения         м.р., ед.ч., непълен член
претовареният         м.р., ед.ч., пълен член
претоварена          ж.р., ед.ч.
претоварената         ж.р., ед.ч., членувано
претоварено          ср.р., ед.ч.
претовареното         ср.р., ед.ч., членувано
претоварени          мн.ч.
претоварените         мн.ч., членувано

претоварен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
претоваря           основна форма
претоваря           сег.вр., 1л., ед.ч.
претовариш          сег.вр., 2л., ед.ч.
претовари           сег.вр., 3л., ед.ч.
претоварим          сег.вр., 1л., мн.ч.
претоварите          сег.вр., 2л., мн.ч.
претоварят          сег.вр., 3л., мн.ч.
претоварих          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
претовари           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
претовари           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
претоварихме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
претоварихте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
претовариха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
претоварех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
претовареше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
претовареше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
претоварехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
претоварехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
претовареха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
претовари           повелително наклонение, ед.ч.
претоварете          повелително наклонение, мн.ч.
претоварил          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
претоварилия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претоварилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претоварила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
претоварилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претоварило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
претоварилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претоварили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
претоварилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
претоварел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
претоварелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претоварелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претоварела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
претоварелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претоварело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
претоварелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претоварели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
претоварелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
претоварен          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
претоварения         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претовареният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претоварена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
претоварената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претоварено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
претовареното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претоварени          мин.страд.прич., мн.ч.
претоварените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
претоварещ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
претоварещия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
претоварещият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
претовареща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
претоварещата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
претоварещо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
претоварещото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
претоварещи          сег.деят.прич., мн.ч.
претоварещите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
претоварейки         деепричастие