Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
престъргвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
престъргвам          основна форма
престъргвам          сег.вр., 1л., ед.ч.
престъргваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
престъргва          сег.вр., 3л., ед.ч.
престъргваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
престъргвате         сег.вр., 2л., мн.ч.
престъргват          сег.вр., 3л., мн.ч.
престъргвах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
престъргва          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
престъргва          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
престъргвахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
престъргвахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
престъргваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
престъргвах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
престъргваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
престъргваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
престъргвахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
престъргвахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
престъргваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
престъргвай          повелително наклонение, ед.ч.
престъргвайте         повелително наклонение, мн.ч.
престъргвал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
престъргвалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престъргвалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престъргвала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
престъргвалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престъргвало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
престъргвалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престъргвали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
престъргвалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
престъргвал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
престъргвалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престъргвалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престъргвала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
престъргвалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престъргвало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
престъргвалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престъргвали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
престъргвалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
престъргван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
престъргвания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престъргваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престъргвана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
престъргваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престъргвано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
престъргваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престъргвани         мин.страд.прич., мн.ч.
престъргваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
престъргващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
престъргващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престъргващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престъргваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
престъргващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престъргващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
престъргващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престъргващи         сег.деят.прич., мн.ч.
престъргващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
престъргвайки         деепричастие