Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
престъпвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
престъпвам          основна форма
престъпвам          сег.вр., 1л., ед.ч.
престъпваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
престъпва           сег.вр., 3л., ед.ч.
престъпваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
престъпвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
престъпват          сег.вр., 3л., мн.ч.
престъпвах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
престъпва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
престъпва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
престъпвахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
престъпвахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
престъпваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
престъпвах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
престъпваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
престъпваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
престъпвахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
престъпвахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
престъпваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
престъпвай          повелително наклонение, ед.ч.
престъпвайте         повелително наклонение, мн.ч.
престъпвал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
престъпвалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престъпвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престъпвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
престъпвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престъпвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
престъпвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престъпвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
престъпвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
престъпвал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
престъпвалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престъпвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престъпвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
престъпвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престъпвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
престъпвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престъпвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
престъпвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
престъпван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
престъпвания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престъпваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престъпвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
престъпваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престъпвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
престъпваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престъпвани          мин.страд.прич., мн.ч.
престъпваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
престъпващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
престъпващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престъпващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престъпваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
престъпващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престъпващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
престъпващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престъпващи          сег.деят.прич., мн.ч.
престъпващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
престъпвайки         деепричастие