Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
престроя - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
престроя           основна форма
престроя           сег.вр., 1л., ед.ч.
престроиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
престрои           сег.вр., 3л., ед.ч.
престроим           сег.вр., 1л., мн.ч.
престроите          сег.вр., 2л., мн.ч.
престроят           сег.вр., 3л., мн.ч.
престроих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
престрои           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
престрои           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
престроихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
престроихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
престроиха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
престроях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
престроеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
престроеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
престрояхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
престрояхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
престрояха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
престрой           повелително наклонение, ед.ч.
престройте          повелително наклонение, мн.ч.
престроил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
престроилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престроилият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престроила          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
престроилата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престроило          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
престроилото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престроили          мин.деят.св.прич., мн.ч.
престроилите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
престроял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
престроялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престроялият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престрояла          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
престроялата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престрояло          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
престроялото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престроели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
престроелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
престроен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
престроения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престроеният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престроена          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
престроената         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престроено          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
престроеното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престроени          мин.страд.прич., мн.ч.
престроените         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
престроящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
престроящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престроящият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престрояща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
престроящата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престроящо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
престроящото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престроящи          сег.деят.прич., мн.ч.
престроящите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
престроейки          деепричастие