Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
престой - съществително име, мъжки род, ед.ч.
престой            основна форма
престой            ед.ч.
престоя            ед.ч., непълен член
престоят           ед.ч., пълен член
престои            мн.ч.
престоите           мн.ч., членувано
престоя            бройна форма
[няма форма]         звателна форма

престой - глагол, повелително наклонение, ед.ч.
престоя            основна форма
престоя            сег.вр., 1л., ед.ч.
престоиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
престои            сег.вр., 3л., ед.ч.
престоим           сег.вр., 1л., мн.ч.
престоите           сег.вр., 2л., мн.ч.
престоят           сег.вр., 3л., мн.ч.
престоях           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
престоя            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
престоя            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
престояхме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
престояхте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
престояха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
престоях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
престоеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
престоеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
престояхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
престояхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
престояха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
престой            повелително наклонение, ед.ч.
престойте           повелително наклонение, мн.ч.
престоял           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
престоялия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престоялият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престояла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
престоялата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престояло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
престоялото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престояли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
престоялите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
престоял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
престоялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престоялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престояла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
престоялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престояло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
престоялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престояли           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
престоялите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч.
[няма форма]         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
престоящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
престоящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престоящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престояща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
престоящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престоящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
престоящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престоящи           сег.деят.прич., мн.ч.
престоящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
престоейки          деепричастие