Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
престегна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч.
      глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч.
престегна           основна форма
престегна           сег.вр., 1л., ед.ч.
престегнеш          сег.вр., 2л., ед.ч.
престегне           сег.вр., 3л., ед.ч.
престегнем          сег.вр., 1л., мн.ч.
престегнете          сег.вр., 2л., мн.ч.
престегнат          сег.вр., 3л., мн.ч.
престегнах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
престегна           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
престегна           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
престегнахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
престегнахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
престегнаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
престегнех          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
престегнеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
престегнеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
престегнехме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
престегнехте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
престегнеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
престегни           повелително наклонение, ед.ч.
престегнете          повелително наклонение, мн.ч.
престегнал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
престегналия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престегналият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престегнала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
престегналата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престегнало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
престегналото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престегнали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
престегналите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
престегнел          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
престегнелия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престегнелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престегнела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
престегнелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престегнело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
престегнелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престегнели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
престегнелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
престегнат          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
престегнатия         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престегнатият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престегната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
престегнатата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престегнато          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
престегнатото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престегнати          мин.страд.прич., мн.ч.
престегнатите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
[няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
[няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
[няма форма]         деепричастие