Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  
престарявам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч.
престарявам          основна форма
престарявам          сег.вр., 1л., ед.ч.
престаряваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
престарява          сег.вр., 3л., ед.ч.
престаряваме         сег.вр., 1л., мн.ч.
престарявате         сег.вр., 2л., мн.ч.
престаряват          сег.вр., 3л., мн.ч.
престарявах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
престарява          мин.св.вр., 2л., ед.ч.
престарява          мин.св.вр., 3л., ед.ч.
престарявахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
престарявахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
престаряваха         мин.св.вр., 3л., мн.ч.
престарявах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
престаряваше         мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
престаряваше         мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
престарявахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
престарявахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
престаряваха         мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
престарявай          повелително наклонение, ед.ч.
престарявайте         повелително наклонение, мн.ч.
престарявал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
престарявалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престарявалият        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престарявала         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
престарявалата        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престарявало         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
престарявалото        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престарявали         мин.деят.св.прич., мн.ч.
престарявалите        мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
престарявал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
престарявалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престарявалият        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престарявала         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
престарявалата        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престарявало         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
престарявалото        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престарявали         мин.деят.несв.прич., мн.ч.
престарявалите        мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
престаряван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
престарявания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престаряваният        мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престарявана         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
престаряваната        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престарявано         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
престаряваното        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престарявани         мин.страд.прич., мн.ч.
престаряваните        мин.страд.прич., мн.ч., членувано
престаряващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
престаряващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
престаряващият        сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
престаряваща         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
престаряващата        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
престаряващо         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
престаряващото        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
престаряващи         сег.деят.прич., мн.ч.
престаряващите        сег.деят.прич., мн.ч., членувано
престарявайки         деепричастие